Mandat za psa bez smyczy. Ile wynosi mandat za puszczanie psa luzem? 2024

0
mandat za psa bez smyczy, kiedy mandat za psa, ile wynosi mandat za puszczanie psa luzem, ile można dostać mandat za psa, jaka kara za puszczanie psa luzem

Opieka nad psem to nie tylko radość, ale również obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących trzymania psa w miejscach publicznych. W Polsce, mandat za psa bez smyczy może wynieść do 5000 zł w przypadku spowodowania zagrożenia zdrowia i życia innych osób. Kiedy można dostać mandat za psa bez smyczy? Gdzie zgodnie z prawem można puścić psa bez smyczy?

Poniżej odpowiadamy na te pytania i omawiamy również inne zagadnienia związane z mandatem za psa – bez kagańca, zostawionego pod sklepem, a także z mandatem za niesprzątanie po swoim psie.

Puszczanie psa bez smyczy a prawo w Polsce

Zacznijmy od tego, że w Polsce ustawą nadrzędną jest Ustawa o ochronie zwierząt [1] uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z ochroną zwierząt i utrzymaniem psów. Oznacza to, że rozporządzenia i regulaminy lokalne (np. w naszym mieście) nie mogą stać w sprzeczności z Ustawą o ochronie zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt nie zabrania wyprowadzania psów bez smyczy czy kagańca. Nakłada jednak obowiązek sprawowania kontroli nad psem oraz oznakowanie psa umożliwiające identyfikację jego właściciela lub opiekuna. [1]

Nakaz prowadzenia psa na smyczy a regulaminy miast

Regulaminy wielu miast w Polsce posiadają zapisy nakładające obowiązek trzymania psa na smyczy w miejscu publicznym. Brak dostosowania się do tych przepisów może wiązać się z karą grzywny.

I tak na przykład w regulaminie porządkowym miasta Warszawy możemy przeczytać:

  • „4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, (…).
  • 5. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa.” [2]
mandat za psa bez smyczy, kiedy mandat za psa, ile wynosi mandat za puszczanie psa luzem, ile można dostać mandat za psa, jaka kara za puszczanie psa luzem

Przepisy lokalne często nakładają na właścicieli psów obowiązek trzymania ich na smyczy.

Sprawdź regulaminy w innych miastach: Pies a przepisy prawa w Polsce >>

Kiedy można otrzymać mandat za psa bez smyczy? Kara grzywny

Mandat za psa bez smyczy może być nałożony w różnych sytuacjach. Należy pamiętać, że kara grzywny może być nałożona na właściciela psa w przypadku:

  • niedostosowania się do przepisów lokalnych (np. regulamin porządku i utrzymania czystości na terenie miasta),
  • braku sprawowania kontroli i właściwego dozoru nad psem,
  • sprowadzania zagrożenia dla innych osób i zwierząt,
  • puszczania psa luzem w lesie (więcej informacji w dalszej części artykułu).

Ile wynosi mandat za puszczanie psa luzem? Nawet do 5000 zł

Jeśli właściciel psa nie sprawuje właściwej kontroli nad nim, może otrzymać karę grzywny wysokości 1000 zł. Spowodowanie zagrożenia zdrowia życia i innych osób grozi karą grzywny do 5000 zł.

Mandat za psa bez smyczy w lesie wynosi do 5000 zł

W lasach państwowych w Polsce jest obowiązek prowadzenia psa na smyczy. Puszczanie psa bez smyczy w lesie jest wykroczeniem, za które grozi kara nagana lub grzywny od 20 zł do 5000 zł – zgodnie z art. 166 Kodeksu wykroczeń. [3]

Mandat za psa bez smyczy w lesie

W lesie nie można puszczać psa bez smyczy. 

Czytaj więcej: Jak zadbać o bezpieczeństwo psa w czasie spaceru w lesie >>

Gdzie można puścić psa bez smyczy?

Dla opiekunów psów istnieją miejsca, gdzie mogą swobodnie puścić swojego pupila bez smyczy jeśli sprawują nad nim kontrolę. Wśród nich można wymienić:

  • miejsca mało uczęszczane wymienione w regulaminach wielu miast (oczywiście poza lasami, o których pisaliśmy wyżej),
  • wybiegi i parki dla psów – czyli zwykle ogrodzone, ogólnodostępne strefy dla psów, często wyposażone w psie tory przeszkód.
mandat za psa bez smyczy, kiedy mandat za psa, ile wynosi mandat za puszczanie psa luzem, ile można dostać mandat za psa, jaka kara za puszczanie psa luzem

W wielu miastach w Polsce są dostępne ogrodzone wybiegi dla psów, na których można puścić psa bez smyczy.

Czytaj więcej: Gdzie pies może się wybiegać? >>

Mandat za psa bez kagańca

Tu sprawa wygląda podobnie do nakazu wyprowadzania psa na smyczy. Nadrzędna Ustawa o ochronie zwierząt nie zabrania spacerowania z psem bez kagańca, jednak lokalne przepisy w regulaminach miast posiadają zapisy nakazujące zakładania psu kagańca. Niestosowanie się do przepisów może spowodować nałożenie kary grzywny lub nagany na właściciela psa.

Czytaj więcej: Czy pies musi mieć kaganiec? >>

Mandat za psa pozostawionego pod sklepem

Nie ma przepisów mówiących wprost o zakazie zostawiania psa pod sklepem. Należy tu odnieść się do wcześniej wspomnianych przepisów, które mówią o tym, że właściciel psa powinien sprawować nad nim kontrolę.

W przypadku zostawienia psa pod sklepem można mówić o dodatkowych czynnikach wiążących się z niezapewnieniem psu odpowiednich warunków i znęcaniem się nad nim. Mowa tu o np. długotrwałym pozostawieniu zwierzęcia bez schronienia w upale, na słońcu i bez dostępu do wody, a także pozostawieniu go na mrozie czy narażeniu go na stres i strach. Tu również należy odnieść się do Ustawy o ochronie zwierząt.

Mandat za psa pozostawionego pod sklepem

Zostawianie psa pod sklepem może wiązać się z narażeniem go na czynniki zagrażające jego zdrowiu.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Zostawieniem psa pod sklepem. Prawo a odpowiedzialność opiekunów psów >>

Mandat za niesprzątanie po psie wynosi nawet 500 zł

Kolejna sytuacja, w której właściciel psa może dostać mandat, dotyczy braku sprzątania po swoim psie.

Obowiązek sprzątania po psie nakłada na właściciela uchwała gminy, w której mieszka lub przebywa i zawarty w niej regulamin porządkowy. Za niestosowanie się do wymienionego wyżej nakazu grozi kara w postaci mandatu sięgającego do 500 zł.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Czy muszę sprzątać po swoim psie? Co na to prawo? >>

Mandat za psa bez smyczy. Podsumowanie

Uniknięcie mandatu za psa bez smyczy czy kagańca w Polsce jest możliwe, gdy opiekun jest świadomy przepisów i korzysta z dostępnych miejsc przeznaczonych dla swobodnego biegania psów. Pamiętajmy, że zapewnienie psu odpowiedniego ruchu i zabawy jest ważne. Jednocześnie ważne jest dbanie o zdrowie i życie innych osób i zwierząt oraz przestrzeganie prawa.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Udostępnij go i napisz komentarz pod artykułem!

Aktualizacja: 13.01.2024 r. | Prawa autorskie. Artykuł stanowi własność serwisu psiPARK.pl i jest chroniony prawami autorskimi. Dozwolone jest udostępnianie bezpośredniego odnośnika do niniejszego artykułu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Kopiowanie, wykorzystywanie artykułu w całości lub części bez pisemnej zgody właściciela serwisu psiPARK.pl jest zabronione i może być ścigane prawnie. Zdjęcie: Camva.com

Tagi: ile można dostać za puszczanie psa luzem, jaka kara za puszczanie psa luzem

Źródła:

[1] isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724 [Dostęp 13.01.2024 r.] [2] bip.warszawa.pl/(…)NrLVIII16222013.pdf [Dostęp 13.01.2024 r.] [3] https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/infografiki/pies-w-lesie [Dostęp 13.01.2024 r.]
4.4/5 - (7 {głos/głosy})

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *