Klauzula informacyjna

Szanowny Użytkowniku serwisu www.psipark.pl,

Przekazujemy informacje o zmianie polityki prywatności w serwisie psiPARK.pl, wynikającej z dostosowania do przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Ważne jest dla nas, abyś wiedział, co dzieje się z Twoimi danymi i jak możesz nimi zarządzać.

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszego serwisu, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, Twoja geolokalizacja, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest właściciel serwisu internetowego www.psipark.pl (dalej „psiPARK.pl”) Tina Pysiewicz, adres: ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, info@psipark.pl.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez psiPARK.pl?

psiPARK.pl przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisu www.psipark.pl, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, umożliwiać korzystanie z automatycznego wyszukiwania Twojej lokalizacji przez wyszukiwarkę będącą częścią strony www.psipark.pl, prowadzić pomiary jakości i
skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach psiPARK.pl i naszych Partnerów, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.  Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO). Obejmuje on również ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników Internetu (profilowanie), umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie. Dane osobowe nie są
przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych, chyba że wyrazisz na to na rzecz Google zgodę. Wówczas Google zapewnia taki sam poziom ochrony danych, jak wymagany przez RODO.

Jakie masz uprawnienia wobec psiPARK.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od psiPARK.pl: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, cofnięcia zgody, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania lub przenoszenia Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu psiPARK.pl udostępnia Twoje dane osobowe?

psiPARK.pl co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których psiPARK.pl posiada ku temu Twoją zgodę lub podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez psiPARK.pl, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszego serwisu.

Jak długo psiPARK.pl przechowuje Twoje dane osobowe?

psiPARK.pl przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez psiPARK.pl?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez psiPARK.pl, możesz się skontaktować z przedstawicielem psiPARK.pl, wykorzystując dane kontaktowe: info@psipark.pl.