Stopka redakcyjna

Wyłączenie odpowiedzialności

Wydawca tej witryny internetowej nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności dostarczonych informacji. Wyklucza się odpowiedzialność ze strony wydawcy lub pracowników portalu za szkody, w szczególności finansowe i niematerialne, które powstaną w wyniku wykorzystania przedstawionych informacji. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia, rozszerzenia lub zmiany kompletnej oferty, czy też fragmentów bez wyraźnego powiadomienia, również przez ograniczony czas.

Wyszukiwarka wybiegów dla psów na podstawie wpisanych lub pozyskanych za zgodą użytkownika danych dostarcza użytkownikom informacji na temat lokalizacji obiektów, umożliwiono również wyświetlenie szczegółów wybranego obiektu lub obiektów z pominięciem wyszukiwarki. Ze względu na dynamikę zmian architektonicznych oraz procedury związane z pozyskiwaniem informacji, przekazywane na tej stronie za pomocą wyszukiwarki i danych obiektów szczegóły wybiegów dla psów mogą nie być aktualne na dzień wyszukiwania, za co wydawca nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika.

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez wydawcę należą wyłącznie do wydawcy stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, zdjęć, dokumentów audio i wideo oraz tekstów itp. w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody wydawcy.

Artykuły stanowią własność wydawcy portalu psiPARK.pl i są chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie artykułów w całości lub we fragmentach bez pisemnej zgody wydawcy portalu psiPARK.pl jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zdjęcia, filmy i grafiki w portalu są chronione prawami autorskimi.