Emerytura służbowych psów i koni – rządowy projekt 2021

0
emerytura służbowych psów i koni psipark.pl

29 kwietnia 2021 roku do Sejmu RP wpłynął projekt dotyczący uregulowania statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbę Więzienną i Siły Zbrojne RP poprzez zapewnienie dożywotniego utrzymania i opieki weterynaryjnej zwierzętom (psom i koniom), które będą pozostawały na stanie danej jednostki, także wtedy, gdy przejdą na „emeryturę”. 

Oznacza to, że psy i konie należące do służb podległych resortowi (policja, Straż Graniczna, wojsko, Służba Więzienna) do końca swych dni będą mogły przebywać w swojej dotychczasowej jednostce (obecnie po zakończeniu służby ze względu na wiek czy stan zdrowia często przechodziły pod prywatną opiekę swoich dotychczasowych przewodników).

Odnośnik do projektu na stronie rządowej.

Zwierzę pozostające na rządowej „emeryturze” będzie również utrzymywane przez państwo.

Emerytura służbowych psów i koni – jakie kwoty?

Jak czytamy w projekcie:

Wysokość równoważnika pieniężnego z tytułu kosztów wyżywienia zwierząt
używanych w poszczególnych formacjach, jak i wycofanych z użycia,
określona zostanie w rozporządzeniach wydanych na podstawie przepisu
upoważniającego.
Na przykładzie Policji można wskazać, że planuje się, iż norma wyżywienia
psa używanego w Policji stanowić będzie dzienną stawkę pieniężną i wyniesie:
1) dla psa o wadze powyżej 20 kg:
a) w okresie letnim – 13 zł,
b) w okresie zimowym – 16 zł;
2) dla psa o wadze poniżej 20 kg:
a) w okresie letnim – 9 zł,
b) w okresie zimowym – 13 zł.
Norma wyżywienia psa wycofanego z użycia w Policji wyniesie:
1) dla psa o wadze powyżej 20 kg:
a) w okresie letnim – 10 zł,
b) w okresie zimowym – 13 zł;
2) dla psa o wadze poniżej 20 kg:
a) w okresie letnim – 7 zł,
b) w okresie zimowym – 10 zł.

Dzienna stawka pieniężna normy wyżywienia konia  30 zł.
Norma wyżywienia konia wycofanego z użycia w Policji stanowi 75% normy
wyżywienia konia i wynosi odpowiednio 23 zł.
Obecnie opiekun zwierzęcia wycofanego z używania w Policji nie dostaje
żadnych środków na jego utrzymanie.

Emerytura służbowych psów i koni – kto będzie mógł zostać opiekunem?

Jak czytamy w projekcie:

Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. (…) W następnej kolejności opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia może być inny opiekun psa służbowego lub konia służbowego, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. (…) Jeżeli pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony opiekunowi, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zwierzę można powierzyć innemu żołnierzowi albo innej zainteresowanej osobie, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad psem lub koniem. 

W przypadku śmierci opiekuna psa służbowego wycofanego z użycia lub konia służbowego wycofanego z użycia, opiekunem tego zwierzęcia w pierwszej kolejności może zostać członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku gdy pies służbowy wycofany z użycia lub koń służbowy wycofany z użycia nie zostanie powierzony osobom, o których mowa w ust. 1–4, opiekę nad zwierzęciem sprawuje jednostka wojskowa, na której stanie znajduje się zwierzę. Dowódca jednostki wojskowej, w uzgodnieniu z dowódcą jednostki organizacyjnej realizującej szkolenie, może przekazać psa służbowego wycofanego z użycia pod opiekę tej jednostki.


Autor: www.psiPARK.pl | Aktualizacja: 4 maja 2021 r. | Prawa autorskie. Artykuł stanowi własność serwisu psiPARK.pl i jest chroniony prawami autorskimi. Dozwolone jest udostępnianie bezpośredniego odnośnika do niniejszego artykułu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Kopiowanie, wykorzystywanie artykułu w całości lub części bez pisemnej zgody właściciela serwisu psiPARK.pl jest zabronione i może być ścigane prawnie. Zdjęcie tytułowe: psiPARK.pl (ilustracja)
5/5 - (1 {głos/głosy})

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *