Podatek za psa 2024 – wszystko, co warto wiedzieć

0
podatek za psa, podatek za psa 2024

Podatek od psa obowiązuje, zgodnie z ustawą [1] osoby, które posiadają psa lub psy. Nie wszyscy muszą jednak regulować tę opłatę. Kiedy płatność za psa musi zostać uiszczona? Kto jest zwolniony z podatku za psa? Ile wynosi podatek za psa w poszczególnych miastach Polski? Podpowiadamy w artykule.

Podatek za psa – kto musi go zapłacić?

Podatek za psa należy zapłacić, gdy mamy psa/psy i zamieszkujemy w gminie, która podjęła decyzję o takiej opłacie [1, 2, 3]. Podatek od psa nie obowiązuje zatem we wszystkich gminach.

Podatek za psa 2024 – kto jest zwolniony z jego płacenia?

Z płacenia podatku za psa zwolnione są osoby, które [1, 2, 3]:

 • mają orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności i psa asystującego;
 • mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • mają więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe.

W wyżej wymienionych przypadkach zwolnienie z podatku od psa obowiązuje tylko w przypadku jednego psa, a za każdego kolejnego należy uiścić opłatę ustaloną przez gminę [1, 2, 3].

Podatku od psa nie muszą uiszczać także osoby, które płacą podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. W ich przypadku podatek za psa obowiązuje dopiero od trzeciego i każdego kolejnego psa [1, 2, 3].

Zasady zwolnienia z opłaty należy sprawdzić w urzędzie gminy lub na stronie internetowej danej gminy. W niektórych gminach obowiązuje zwolnienie z podatku od psa dla osób, które wzięły psa ze schroniska lub mają psy oznakowane chipem albo wykastrowane/wysterylizowane.

Ile wynosi podatek za psa w 2024 roku?

Wysokość podatku za psa nie jest jednolita dla całego kraju, ustalają ją gminy. Według polskiego prawa wyznaczona jest jedynie górna granica wysokości podatku – w 2023 roku wynosiła ona 150,93 złotych rocznie [2, 3], natomiast podatek za psa 2024 został podniesiony o 13%. Obecnie maksymalna wysokość opłaty wynosi 173,55 złotych rocznie [4].
Poniżej zebraliśmy informacje na temat wysokości podatku za psa w wybranych polskich miastach.

Podatek za psa – Warszawa

W mieście stołecznym Warszawa podatek od posiadania psa nie obowiązuje [5].

Podatek za psa – Wrocław

We Wrocławiu nie ma obowiązku uiszczania należności za podatek od psa [6].

Podatek za psa – Kraków

Podatek od psa w Krakowie wynosi 36,00 złotych rocznie od każdego psa [7]. Z podatku zwolnione są osoby wymienione w ustawie [1], a także: członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności [7].

Dodatkowo w Krakowie wprowadzono następujące zasady zwolnienia z podatku od psa [7]:

 • nie pobiera się podatku od właścicieli szczeniąt w wieku do 8. miesięcy;
 • podatek od psa nie obowiązuje w przypadku psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 • z podatku są zwolnieni właściciele psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty (KTOZ).

Podatek za psa – Poznań

W Poznaniu nie ma obowiązku ponoszenia opłat za psa [6].

Podatek za psa – Gdańsk

W Gdańsku nie obowiązuje podatek od psa [6].

Podatek za psa – Katowice

Mieszkańcy Katowic nie muszą płacić podatku za psa [6].

Podatek za psa – Szczecin

Szczecin znajduje się w gronie miast, w których nie ma obowiązku płacenia za posiadanie psa [6].

Podatek za psa – Łódź

W Łodzi nie ma obowiązku płacenia za posiadanie psa [6].

Podatek za psa – Rzeszów

W Rzeszowie nie ma obowiązku ponoszenia opłat za psa [6].

Podatek za psa – Włocławek

We Włocławku została wprowadzona opłata od posiadania psów w wysokości 20,00 złotych rocznie od jednego psa [8].

Zwolnienie z podatku za psa przysługuje osobom, które [8] mają w gospodarstwie domowym nie będącym gospodarstwem rolnym jednego psa w celu pilnowania mieszkania lub nieruchomości.

Podatek za psa – Strzelin

W Strzelinie podatek za psa wynosi 54,00 złotych rocznie. Opłata od posiadania psów nie jest pobierana od osób wymienionych w ustawie [1], a także [1] członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.

Podatek za psa – Oława

W Oławie podatek od psa wynosi 15,00 złotych rocznie [10].

Podatek za psa – Radom

Podatek za psa w Radomiu został zniesiony [11].

Podatek za psa – Chrzanów

Podatek od posiadania psa na terenie gminy Chrzanów wynosi [12]:

 • 26,00 złotych rocznie od każdego psa objętego obowiązkiem podatkowym;
 • 12,00 złotych rocznie w przypadku, gdy właścicielem psa jest emeryt lub rencista;
 • 12,00 złotych rocznie w przypadku, gdy pies przebywa na posesji ogrodzonej;

Zwolnienie z podatku od posiadania psów przysługuje właścicielom psów służących do pilnowania gospodarstw domowych [12].

Jak zarejestrować psa aby uiścić podatek?

Aby uiścić podatek za psa 2024, należy najpierw sprawdzić, czy w danej gminie została ustalona opłata za posiadanie psa. Następnie należy zarejestrować psa w odpowiednim wydziale urzędu gminy. Usługa rejestracji psa jest bezpłatna, czas na zgłoszenie posiada psa jest zależny od ustaleń, jakie obowiązują w danej gminie. W wielu gminach zgłoszenia można dokonać drogą online, bez konieczności fizycznej obecności w urzędzie.

Przykładowy formularz rejestracyjny

Rejestracja psa w urzędzie wymaga zwykle wypełnienia formularza. Każda gmina posiada swój własny wniosek, w którym uzupełnienia mogą wymagać dane, takie jak np. [13]:

 • Imię psa;
 • Płeć:
 • Waga (kg);
 • Data urodzenia;
 • Rasa;
 • Numer tatuażu/chipa;
 • Numer zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną i data jego wydania;
 • Barwa / rodzaj sierści / znaki szczególne;
 • Uwagi;
 • Dane właściciela psa (Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Numer telefonu).

Do kiedy należy zapłacić podatek za psa?

Opłatę za posiadanie psa należy uiścić raz do roku, bez wezwania. Zwykle gminy ustalają termin płatności przypadający na 30 kwietnia, ale od tej zasady są wyjątki. W niektórych miastach, np. na terenie Krakowa, na opłacenie podatku od psa jest czas do dnia 31 maja lub do 14. dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w posiadanie psa [7]. W innych, jak np. we Włocławku czy Strzelinie, opłatę należy uiścić w terminie do dnia 30 czerwca lub w ciągu 14/21 dni od wejścia w posiadanie psa [8, 9].

Podatek za psa 2024 – najczęściej zadawane pytania

Poniżej zebraliśmy najczęściej zadawane pytania o podatek za psa, wraz z odpowiedziami. Liczymy na to, że niniejszy artykuł rozwieje wątpliwości wszystkich osób, które zastanawiają się, czy trzeba płacić podatek za psa oraz ile wynosi podatek za psa w poszczególnych miastach.

Czy podatek za psa jest obowiązkowy?

To, czy podatek za psa jest obowiązkowy, zależy od gminy. W miastach takich jak np. Warszawa, Wrocław czy Poznań nie ma takiego obowiązku.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od psa?

Termin uiszczenia opłaty za posiadanie psa jest ustalany przez gminy. Zazwyczaj płatność należy uiścić do 30 kwietnia, ale od tej zasady są wyjątki.

Gdzie trzeba płacić podatek od psa?

Opłatę za podatek od psa można uiścić osobiście, w kasie urzędu gminy, przelewem na konto bankowe urzędu gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina, tzw. inkasenta.

Kiedy nie płaci się podatku za psa?

Zwolnienie z płacenia podatku od psa przysługuje osobom wymienionym w regulacjach danej gminy oraz osobom wskazanym w ustawie [1]:

 • z orzeczeniem o dowolnym stopniu niepełnosprawności, posiadającym psa asystującego;
 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w wieku powyżej 65 lat, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe.

Jak zgłosić psa do podatku?

Aby zgłosić psa do podatku, należy go zarejestrować w urzędzie gminy. Wnioski formularzy rejestracyjnych można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich jednostek. W przypadku ras niebezpiecznych należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na ich posiadanie [14]. Do takich ras zaliczają się np.: amerykański pit bull terrier, buldog amerykański, rottweiler, moskiewski stróżujący czy też owczarek kaukaski.

Jaka jest kara za niezapłacenie podatku od psa?

Urząd gminy ma prawo do kontroli i sprawdzenia, czy opłata za psa została uiszczona. W sytuacji, gdy nie zapłacono podatku od psa, gmina może nałożyć na właściciela karę pieniężną lub nawet skierować sprawę do sądu [14]. Mandat za niezapłacenie podatku od psa może wynieść do 500 złotych [15].

Spodobał Ci się nasz artykuł? Napisz komentarz!

Z0bacz też:

Autor: Alicja Hudzik | Prawa autorskie. Artykuł jest chroniony prawami autorskimi. Dozwolone jest udostępnianie bezpośredniego odnośnika do niniejszego artykułu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Kopiowanie, wykorzystywanie artykułu w całości lub części bez pisemnej zgody właściciela serwisu psiPARK.pl jest zabronione i może być ścigane prawnie. Zdjęcia: Canva.com | Aktualizacja: 25.01.2024 r.
[1] Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 70).
[2] https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-za-posiadanie-psa [Dostęp: 25.01.2024 r.] [3] https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-od-posiadania-psow [Dostęp: 25.01.2024 r.] [4] https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9408215,podatek-od-psa-2024-kto-nie-musi-go-placic-ile-wynosi-lista-osob-zwolnionych-z-podatku-od-posiadania-psa.html [Dostęp: 25.01.2024 r.] [5] https://warszawa19115.pl/-/ochrona-srodowiska-najczesciej-zadawane-pytania-faq- [Dostęp: 25.01.2024 r.] [6] https://www.portalsamorzadowy.pl/finanse/podatek-od-psa-przechodzi-do-lamusa-problemow-wiecej-niz-korzysci,345140.html [Dostęp: 25.01.2024 r.] [7] https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=1089 [Dostęp: 25.01.2024 r.] [8] https://bip.gmina.wloclawek.pl/uchwala/783/uchwala-nr-liii-381-22 [Dostęp: 25.01.2024 r.] [9] http://www.archiwum-bip.strzelin.pl/public/popupeb31.html?id_menu_item=766 [Dostęp: 25.01.2024 r.] [10] https://www.bip.gminaolawa.pl/v,295,stawki-podatkow-na-2016-rok.html [Dostęp: 25.01.2024 r.] [11] https://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-i-oplaty-lokal/oplaty-lokalne/13370,Informacja-ws-zniesionego-podatku-od-posiadania-psow.html [Dostęp: 25.01.2024 r.] [12] https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,a,734858,uchwala-nr-iii1902-w-sprawie-ustalenia-na-terenie-gminy-wysokosci-podatku-od-posiadania-psow-oraz-zw.html [Dostęp: 25.01.2024 r.] [13] https://bip.um.olawa.pl [Dostęp: 25.01.2024 r.] [14] https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5945268,podatek-od-psa-w-gore-kto-zaplaci-170-zl.html [Dostęp: 25.01.2024 r.] [15] https://prawoteka.pl/kara-za-nieplacenie-podatku-za-psa [Dostęp: 25.01.2024 r.]
5/5 - (2 {głos/głosy})

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *